Ad van Driel

Een man met een missie

Een man met een missie. Het was de oproep van Al Gore in 2006 met zijn film ‘An Inconvenient Thruth’ die Ad van Driel aan het denken zette. Hierna is hij zich in gaan zetten voor duurzaamheid in de bouw- en vastgoedwereld. Zowel nationaal als internationaal. Van Driel zal bij Stepforward een rol als adviseur op het gebied van visie en strategie vervullen. Eerder was hij als lid van de supervisory board op vastgoedgebied betrokken bij bedrijven als SFB Vastgoed (Bouwinvest), Grontmij (Sweco), Coresta, NS en vervult hij nog diverse toezicht-, advies- en bestuursfuncties.

Een decennia later constateert hij dat duurzame nieuwbouw min of meer vanzelfsprekend is geworden. Volgens Ad moet de focus van betrokken overheden en marktpartijen liggen op verduurzaming van de bestaande vastgoedomgeving, op ieder niveau. Zo roept hij al jaren deze betrokkenen op om eerst bestaande bedrijventerreinen, kantoorlocaties, probleemlocaties etc. te verbeteren alvorens nieuwe locaties te ontwikkelen. Hierover is meer te lezen in zijn boek ‘Strategische inzet van vastgoed’.

Bovenstaande past precies in de visie en missie van Stepforward. Ad juicht het initiatief om locaties te saneren en vervolgens duurzaam te (her) ontwikkelen dan ook van harte toe. Het ontzorgen van de partijen die met een probleemlocatie te maken hebben, noemt hij hierbij als belangrijk aspect. “In het kader van verduurzaming zet Stepforward hiermee echt zoden aan de dijk”, aldus Ad. 

Betreffende Stepforward vat hij samen: “Een jonge dynamische organisatie die het complexe vraagstuk van sanering en herontwikkeling van probleemlocaties voortvarend en met deskundigheid en visie structureel aanpakt en zo overheden en marktpartijen ontzorgt van slepende vervuilingsproblematiek en een constructieve bijdrage levert aan de noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving door een geschikte duurzame herbestemming te realiseren.”

Het was de oproep van Al Gore in 2006 met zijn film ‘An Inconvenient Thruth’ die Ad van Driel aan het denken zette.

010 - 269 60 64

info@s-forward.nl