Interview Stefan Wemmenhove

Boegbeeld en directeur van start-up Stepforward

Het is geen toeval dat verontreinigde locaties in Nederland vaak gelegen zijn in een aantrekkelijke woon- of werkomgeving. Op deze, veelal binnenstedelijke, locaties hebben onze voorouders hard gewerkt aan de wederopbouw en welvaart van ons land. Binnen de kaders van minder strenge voorwaarden dan tegenwoordig. Helaas ook met weinig aandacht voor mens en milieu.

Stepforward wil deze verontreinigde plekken weer een zinvolle betekenis geven. Het bedrijf neemt binnen een saneringstraject een begeleidende en adviserende rol in. Het aanpakken van deze locaties lijkt gemakkelijker dan dat het is. Dergelijke locaties hebben vaak te maken met veelomvattende problematiek. Stepforward is bij uitstek een initiatief waar de branche om stond te springen. De vraag naar een verbindende factor tussen alle partijen die bij een probleemsituatie betrokken zijn, is onwaarschijnlijk groot. Stepforward is daarom binnen een paar maanden na oprichting eigenlijk al onmisbaar geworden binnen de saneringsmarkt. De adviseurs worden continue ingezet om probleembezitters zoals overheden, gemeentes, adviesbureaus en provincies te helpen. Maar ook bedrijven en particulieren zelf weten ze te vinden.                                                                                                                                          

De juiste stappen zetten naar de toekomst                                                                         Stefan Wemmenhove, directeur van Stepforward, legt uit: “Stepforward heeft een hele simpele doelstelling. We willen in een saneringstraject met elkaar de juiste stappen zetten naar de toekomst. In een probleemsituatie kijkt iedere professional eigenlijk alleen naar zijn of haar eigen belang . Het gehele integrale proces ontbreekt. Stepforward heeft als organisatie een helicopterview en kan alle lijntjes bij elkaar brengen. Wij hebben als doel van een negatieve situatie een positieve te maken. Voor alle betrokkenen. Binnen iedere stap binnen het proces bekijken wij wie en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen.” Hij vertelt dat veel ontwikkelaars  een bodemsanering zien als een blackbox; iets wat veel geld kost, waar de kosten moeilijk van inzichtelijk kunnen worden gemaakt en derhalve vaak gepaard gaat met meerkosten. Stefan: “Het is aan ons om hier een constructieve rol in te spelen. Wij kunnen de kosten van een sanering vaak veel beter inschatten dan een ontwikkelaar of aannemer. Daarnaast kopen wij de sanering af, zodat een klant niet voor verrassingen komt te staan. Dit gaat altijd in overleg met de overheid en andere betrokkenen.”

 Vervuilde locaties met potentieel                                                                           Stepforward kijkt altijd vooruit met het oog op herontwikkeling. Hierin hebben zij gedegen partners gevonden die adviseren en waarmee gezamenlijk projecten worden aangegaan. Ook zijn zij gespecialiseerd in de subsidies die kunnen worden aangevraagd. Dit kan de kosten van een sanering namelijk enorm drukken.

Stefan vervolgt: “Of we nu met overheid, adviesbureau of een aannemer te maken hebben; Stepforward wil alle gezichten dezelfde kant op hebben. Dit is de enige manier waarop een dergelijk project aan kan worden gepakt. Vervuilde locaties vragen om een specialistische aanpak. Je moet het met elkaar doen om er een succes van te maken. Het serieus moet in de eerste plaats serieus worden genomen om vervolgens opgepakt te worden. Iedere betrokkenen heeft hier vervolgens zijn eigen rol in. Stepforward wil de olie zijn het gehele proces soepel laat verlopen. Niet in problemen denken, maar in oplossingen. Als je net iets verder kijkt, hebben deze locaties namelijk enorm veel potentie!”                                                                                                      

Win-win situatie                                                                                                                    Het menselijke aspect vindt Stefan heel belangrijk binnen de dienstverlening van het bedrijf. “We realiseren ons heel goed dat de verkoop van een locatie gepaard gaat met veel emoties. Daarnaast speelt het financiële aspect vaak een grote rol. Veel eigenaren verkeren in financieel noodweer en kunnen het bedrijf of de locatie niet verkopen door de verontreiniging. Stepforward luistert naar de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Wat heeft die nodig, hoe kunnen we er voor zorgen dat er voor iedereen een win-win situatie ontstaat?”

Spoedlocaties                                                                                                                             Met een potentieel van duizenden vervuilde locaties in Nederland, lijkt focus aanbrengen een uitdaging op zichzelf. Hierover is Stefan heel duidelijk: “Stepforward richt zich op de spoedlocaties. We focussen voornamelijk op de echte probleemgevallen, we willen graag iemand verder helpen. Wie ons het hardst nodig heeft, daar gaan we het liefst voor aan de slag.” Als voorbeeld vertelt Stefan over een locatie in Brabant, waar al lange tijd wordt gewerkt aan een oplossing voor een bodemprobleem. Het is duidelijk dat Stepforward zich heeft vastgebeten in het project en alles doet om deze mensen te helpen, zodat het betreffende echtpaar zorgeloos kan gaan genieten van hun oude dag.                                                          

Van quick scan tot ontzorgen                                                                                               “Vandaag de dag krijgen we ongeveer twee locaties per week aangereikt. Deze nemen we allemaal heel serieus en worden in beeld genomen door middel van een quick scan. We kijken naar de locatie, de verontreiniging, praten met de eigenaar, onderzoeken de subsidiemogelijkheden en kijken met een schuin oog naar mogelijke herontwikkeling. Daar komt een rapport van, waarna we met de klant bespreken of het raadzaam is om met elkaar verder te gaan. Momenteel zijn we met dertig locaties actief bezig en bij een aantal is reeds sprake van een exclusiviteitscontract. In dit geval mogen wij namens de eigenaar optreden en gesprekken voeren met de stakeholders, bevoegd gezag, milieudiensten etc. Op deze manier wordt een eigenaar zo veel mogelijk ontzorgd”, aldus Stefan.  Hij legt uit dat alle risico’s voor een eigenaar worden weggenomen en afgebakend. Er wordt tegelijkertijd gezorgd voor hapklare brokken, zodat het tevens aantrekkelijk wordt voor een ontwikkelaar om aan te sluiten bij het project.  

Praktijkvoorbeelden                                                                                                                   De noodzaak van een organisatie als Stepforward wordt duidelijk wanneer Stefan een aantal casussen bespreekt. Zo begeleiden ze al geruime tijd actief een vrouw van 85 jaar in Baarle Nassau. Zij wil haar vervuilde locatie verkopen zodat haar nabestaanden straks niet met de zorgen zitten, maar de situatie zit muurvast. Er is een geïnteresseerde, maar deze wil niet tot koop over gaan vanwege de saneringsverplichting. Hoe krijg je zo iemand toch zover om te kopen?

In Deurne staat een bedrijf  door een bodemverontreiniging op de rand van een faillissement. Stepforward zet alles in het werk zet om dit te voorkomen. Het bedrijf is in gesprek met de gemeente en buurtbewoners om herontwikkeling te onderzoeken. Stefan: “We geven voorlichtingsavonden in de buurt, zodat zij weten waar we mee bezig zijn. Hier is zeker behoefte aan, het schept duidelijkheid. Daarnaast doen we een juridische check op de locatie. Een drietal aannemers maakt een offerte voor de sanering en herontwikkeling. Met de verkoop van de locatie is het bedrijf uit de financiële problemen waardoor het weer gezond kan worden.”

Tenslotte noemt Stefan een particulier in Amsterdam waar ze momenteel de bodemverontreiniging voor in kaart brengen. Er wordt onderzocht of kwaliteitsverbetering mogelijks is. Hij legt uit: “We voeren gesprekken met de milieudiensten en begeleiden de sanering van A tot Z. Dit zijn ingewikkelde en veelomvattende processen, waar de gemiddelde particulier geen kennis van heeft. Wij creëren voor onze klant de kaders, waarbinnen het speelveld kan worden bepaald. Wat moet je, wat wil je en wat kan je? Dit is voor iedere situatie weer anders.”                                                                                

Maatschappelijk oplossingen                                                                                                    Er zijn gevallen wanneer het bod, hoe reëel ook, niet toereikend is in verband met een te hoge schuldenlast. In dit geval gaat Stepforward om de tafel met de schuldeisers om met elkaar kijken een project toch op kan worden gepakt. Het is tekenend voor de passie waarmee Van Wemmenhove en zijn team te werk gaat. De mensen én het milieu staan altijd voorop. Stefan vertelt: “ Je bent niet alleen bezig met een locatie, het is echt mensenwerk. Daarnaast is er nog een maatschappelijk probleem dat wordt opgelost. Door een vervuilde locatie een nieuwe bestemming te geven help je een provincie, gemeente of buurt de omgeving weer een stukje aantrekkelijker te maken. Er heerst een bepaalde onzekerheid rondom probleemlocaties, er staan hekken omheen en is een doorn in het oog. Als je hier iets moois voor terug kan krijgen, krijgt het alleen maar waarde voor de gemeenschap.”

"We realiseren ons heel goed dat de verkoop van een locatie gepaard gaat met veel emoties"

010 - 269 60 64

info@s-forward.nl