Ontwikkelproject op voormalig Mercon Kloos terrein te Alblasserdam

Het is een indrukwekkend perceel, omlijst door rivier De Noord en het beroemde molengebied van Kinderdijk. Projectontwikkelaar Whoonapart heeft zijn tanden gezet in de ontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein van Mercon-Kloos. Op de verontreinigde locatie, waar decennialang staalconstructies en tanks gemaakt werden, zullen kavels, grond gebonden woningen en appartementen met respect voor de omgeving en cultuurhistorie worden gebouwd.

Jaco Poldervaart (directeur Whoonapart): “Door mijn eigen werkervaring in het verleden zoals de GWW-sector en bodemsanering heb ik zelf veel ervaring met verontreinigde locaties. Echter ontbreekt het ons aan tijd en capaciteit om hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Het gaat om het juiste kanaal, het juiste overleg, op het juiste moment. Het benutten van mogelijkheden is belangrijk.”

“Toen ik bij een landelijk werkend infra bedrijf werkzaam was, was Lekkerkerk het eerste verontreinigde project dat opgepakt werd,” vervolgt hij. “Gedurende deze jaren heb ik veel geleerd over bodem en watersaneringstrajecten. Daarna ben ik mij bezig gaan houden met ontwikkeling en bouw. Deze twee disciplines zorgen ervoor dat ik niet huiverig ben voor een verontreinigde locatie. Ik zie het juist als een kans en uitdaging! Stepforward pakt alle zaken omtrent de verontreiniging voor ons op, zij beschikken over de juiste expertise. Dit geeft ons rust en ruimte.”

Alblas Apart is een project waarin Stepforward en Whoonapart elkaar versterken. Eigenlijk vormen de twee disciplines volgens Poldervaart gezamenlijk een ‘perfecte match’. In welke fase bevindt het project zich nu en hoe wordt de omgeving hierbij betrokken?  “We nemen omgeving (lees bewoners) en geïnteresseerden bij de hand in ons ontwikkelingsproces. De meeste mensen weten natuurlijk al dat het hier om een verontreinigde locatie gaat. Er worden regelmatig presentaties gehouden en we houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte. We staan open voor de dialoog met de omgeving en nemen hun zorgen en wensen serieus. Het VO stedenbouwkundig plan is nu klaar en is inmiddels ingediend bij B&W en de Raad. Vervolgens gaan we het bestemmingsplan procedure in. We nemen bewoners in dit gehele proces mee.”

De samenwerking met Stepforward wordt door Whoonapart als zeer positief ervaren. “We zijn net op weg, maar de samenwerking met Stepforward beleef ik als heel prettig. De openheid en transparantie kan ik zeer waarderen. Het contact gaat vlot heen en weer. Dit is in dit soort trajecten belangrijk, je moet snel kunnen schakelen. We hebben naar elkaar uitgesproken voornemens te zijn om meer met elkaar samen te werken!”

Meer lezen over dit indrukwekkende project? Volg de ontwikkelingen via www.alblasapart.nl voor verdere informatie.

010 - 269 60 64

info@s-forward.nl