Ondersteuning saneren van schulden

Wanneer u in een lastige financiële situatie zit en onverhoopt ook nog met een verontreinigde locatie te maken krijgt, lijkt een oplossing soms erg ver weg. Bij een eventuele sanering lopen de schulden vaak nóg hoger op en het perceel kan vrijwel onverkoopbaar zijn. Wanneer Stepforward besluit het perceel inclusief de saneringsbeschikking van u over te nemen, kan het voorkomen dat het bod, hoe graag we ook willen, niet geheel toereikend is. In dat geval kunnen wij wel ondersteunen in het saneren van de (rest-)schulden. Met behulp van onze partners, waaronder een gespecialiseerde advocaat en een financieeladviseur, kan Stepforward u helpen alsnog tot een passende en constructieve financiële en betaalbare oplossing te komen.

Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Eigenaar van verontreinigde grond?

Bekijken

010 - 269 60 64

info@s-forward.nl