Wilt u investeren?

Stepforward

Slim investeren

Er zijn verschillende manieren om te investeren in Stepforward. Denk hierbij aan een vast rendement, participatie in het project, delen in de ontwikkelwinst, etc. Investeren in Stepforward biedt zekerheid, omdat het aangekochte vastgoed dient als onderpand (met eventuele huurpenningen). Op deze manier kunnen wij een zeker rendement bieden met een maximale doorlooptijd. Meer informatie? Contact ons!

Investeer in de toekomst.
Investeer in een schoner Nederland. Investeer in Stepforward.

Nu de banken met enige regelmaat de rente verlagen, zijn veel investeerders op zoek naar projecten met mooie rendementen. Investeren in vastgoed is niet nieuw. Zeker nu de huizenprijzen laag liggen en de woningmarkt aantrekt, kiezen steeds meer mensen voor deze vorm van beleggen. Stepforward ziet echter kansen waar een ander die tot nu toe laat liggen. Bij ons kunt u uw vermogen laten groeien door niet alleen te investeren in rendabele, maar ook maatschappelijk betrokken projecten. Investeren in een schoner Nederland. Met de vele locaties die ons land rijk is, lijkt ons potentieel bijna onuitputtelijk. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar is dit zeker niet! Wij leggen het u graag uit.

Rendabel en maatschappelijk betrokken
In Nederland zijn duizenden verontreinigde locaties te vinden, die in het bezit zijn van particulieren, bedrijven en overheden. Deze locaties worden vaak, ten onrechte, als ‘eng’ en ‘lastig’ gezien vanwege de aanwezige bodemverontreiniging. Echter hebben deze locaties enorm veel potentieel! Deze percelen staan vaak al lang te koop en er lijkt een uitzichtloze situatie te zijn ontstaan. Er is een probleem dat opgelost dient te worden, waardoor wij van alle betrokkenen een corporatieve medewerking ervaren. Iedereen heeft zijn eigen belang om het negatieve verhaal positief te maken: de eigenaar wil van de locatie af, de gemeente wil een maatschappelijk vraagstuk oplossen en soms staat er een ontwikkelaar al te trappelen om aan de slag te gaan. Kortom, er ontstaat een omgeving met alleen maar winnaars, zodra het traject in beweging wordt gezet.

Stepforward werkt met een vastgesteld stappenplan. Naast het screenen van de locaties wordt bijvoorbeeld onderzocht met wat voor bodemverontreiniging we te maken hebben, gaan in gesprek met overheden, onderzoeken of het bestemmingsplan gewijzigd kan worden en laten een
woonvisie opstellen. Zodra dit is uitgezocht en we van een negatieve situatie een positieve kunnen maken, gaan we met de investeerder(s) om de tafel.

"Het concept van Stepforward is mijn optiek heel goed; kennis en ervaring van alle stappen die noodzakelijk zijn om een vervuild perceel te saneren op een bedrijfseconomisch haalbare wijze, worden door Stepforward aangedragen en ingevuld. Dit is met name nuttig omdat de meeste partijen die betrokken raken bij vervuilde percelen, deze kennis en ervaring missen. Daarnaast is het niet eenvoudig om alle kennis op eigen kracht te verzamelen. Ik voel me tot nu toe zeker ontzorgd door Stepforward.

Het betreft een smalle niche, maar ik denk dat Stepforward wel relevant is binnen de huidige investeringsmarkt. Investeringen in dit soort projecten zijn in omvang natuurlijk wel relatief klein ten opzichte van vastgoed gerelateerde investeringen. Desalniettemin lijken er volop kansen te zijn nu de overheid serieuze subsidieregelingen heeft ingesteld voor de saneringen. Het gevoel dat ik heb bij Stepforward is zeer goed, ze zijn pro-actief en houden het tempo er in. Een verademing!" - Quote investeerder en tevens eigenaar van een verontreinigde locatie

010 - 269 60 64

info@s-forward.nl