Aankoop verontreinigde grond

Vego Tuinmaterialen heeft onlangs een perceel aangekocht in Numansdorp. Tijdens de bouwwerkzaamheden werd echter asbest gevonden in de bodem. Gelukkig was het bedrijf op de hoogte van de dienstverlening van Stepforward, waardoor het onderzoeksplan en daaropvolgend bodemonderzoek in een kort tijdsbestek gerealiseerd kon worden.

Aankoopbegeleiding locatie Hardinxveld-Giessendam

In samenwerking met Q makelaars wordt een groot verontreinigd perceel aan de dijk in Hardinxveld verhuurt aan een internationaal bedrijf. Binnenkort vangt de sanering aan, waardoor het geheel volledig rendabel wordt.

Droomhuis in ontwikkeling

De familie Mouwen laat een droomhuis bouwen aan de Hordijk in Rotterdam. Stepforward begeleidt het gezin in samenwerking met RPS bij alle zaken die komen kijken bij de aankoop, sanering en bouw van het vastgoed.

Pittoreske woning in Brabant

Stepforward begeleidt in samenwerking met de provincie, een familie, die de woning in primair niet verkocht kreeg. Het perceel zal worden gesaneerd, waarna hier herontwikkeling op plaats zal vinden.

Een familie uit de problemen

In dit project ondersteunen en adviseren wij de huidige eigenaar van een perceel met bodemverontreiniging in het complete saneringstraject. Er wordt tevens onderzocht of het bestemmingsplan kan worden gewijzigd.

Een oud benzinestation

Op deze locatie zal Stepforward het perceel aankopen en naast de huidige woning een zevental kavels uitgeven ten behoeve van herontwikkeling. Het perceel zal hiervoor uiteraard geheel worden gesaneerd.

Binnenstedelijk project

Stepforward begeleidt in deze case een projectontwikkelaar als onderdeel van een integrale aanpak en doet een haalbaarheidsonderzoek om een binnenstedelijke locatie optimaal te kunnen ontwikkelen.

Kansen in Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam adviseert Stepforward een landelijk opererend adviesbureau met een haalbaarheidsstudie, woonvisie, wijziging van bestemmingsplan en eventueel een verkavelplan.

Slimme investering

In opdracht van een investerdeer wordt een locatie aangekocht en onderzocht of deze van bestemming kan wijzigen. Vervolgens wordt een verkavelplan opgesteld om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

010 - 269 60 64

info@s-forward.nl